Personvern / Privacy Policy

Cookies.
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) i deler av våre tjenester. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig. Funksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Om du slår av informasjonskapselfunksjonen, kan du likevel bruke kreditt365.no, men enkelte funksjoner vil kanskje ikke fungere optimalt. 

Fram- og tilbakeknapper
Fram- og tilbakeknappene i nettleseren sender deg fram og tilbake i nettadressehistorikken som lagres i nettleseren. I de aller fleste tilfeller er det mulig og bruke disse knappene til å navigere mellom besøkte sider. 
 

Polices / Vilkår

Vilkår og betingelser for bruk av låneformidlingstjenesten kreditt365.no.no

kreditt365.no og tilsvarende tjenester på andre nettsted drevet av Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS, samarbeider med flere långivere og gir på en enkel måte mulighet for å sammenligne långiveren og lånetilbud for å finne produktet som passer best for deg. Mer informasjon om tjenesten finner du på kreditt365.no.no


§ 1 Innhenting og behandling av personopplysninger
For å benytte seg av Kreditt365.no og tilsvarende tjenester på andre nettsted drevet av Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS må man registrerer seg som bruker. Registreringen krever at du inngir personopplysninger.  Opplysningene blir lagret i vår kundedatabase, og brukes av Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS,  og våre partnere  til å vurdere lånesøknader, utarbeide tilbud og til avtaleinngåelse. Opplysningene du registrerer hos oss vil derfor kunne bli videresend til våre partnere. Ved å benytte våre tjenester samtykkes det i at informasjon som er inngitt kan brukes og videresendes som beskrevet over. 

 

Ved å registrere seg som bruker på Kreditt365.no, eller andre nettsted drevet av Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS, aksepteres det videre at oppgitte personopplysninger kan brukes til markeds-og kundeanalyse, i markedsføringsøyemed samt til utvikling av Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS, sine tjenester.


Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS ber på noen av våre nettsider om å få oppgitt brukerens personnummer. I de tilfellene hvor man ber om personnummer  er dette for å kunne gjennomføre tilfredsstillende identitetssjekk.

Relevant personlig informasjon om tidligere låneavtaler / kreditter fra långiver kan samles og registreres i  Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS  sin database.

Samarbeidspartnere til Leads AS og Leads Nordic AS har adgang til å innhente opplysninger om privatøkonomiske forhold, sosiale forhold og enhver annen opplysning som kan ha betydning for en vurdering av om kreditt ønskes ytet av ulike potensielle långivere.

Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS tar ingen kredittavgjørelse selv, men formidler kun opplysninger videre til forretningspartnere, slik at disse på grunnlag av mottatte opplysninger kan vurdere lånesøknaden.

Personlig informasjon videreformidlet av Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS kan registreres i databasen til Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS sine samarbeidspartnere og brukes til administrasjon og gjennomgang av lånesøknader.

Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS vil behandle dine personopplysninger konfidensielt, og behandling av personopplysninger skjer alltid i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven. Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som blir oppbevart og eventuelt få rettet eller slettet feilaktige opplysninger.

Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS vil lagre personlige data, i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven, og kan i fremtiden kontakte deg med informasjon om nye tjenester eller tilbud.

Ved registering som bruker på et av våre nettsted og innsending av lånesøknad om lån uten sikkerhet, samtykker du i at dine personlige opplysninger blir behandlet som beskrevet i disse vilkårene.

§ 2 Samtykke til kredittsjekk

Jeg / vi gir samtykke til at Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS sine finanspartnere, ved gjennomføring av kredittsjekk kan sende elektronisk gjenpartsbrev pr. sms og  e-post.

Jeg / vi erkjenner at søknaden og kredittinformasjon kan sendes via Internett til oppgitt adresse.

Jeg / vi forstår at kredittopplysninger samles inn av finansielle partnere av Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS.

Jeg / Vi er klar over at Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS ikke tar noen kreditt beslutninger, dette gjør våre samarbeids banker og finansielle partnere.

Jeg / Vi gir samtykke til at Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS kan sende sms og email med relevante tilbud basert på mitt samtykke. ( Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS plikter på sin side i alle sms og email kommunikasjon og sørge for at det tydelig fremgår hvordan man på en enkel måte kan stoppe mottak av tilbudsmeldinger på e-post og sms )

§ 3 Ansvarsbegrensninger

Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS er bare ansvarlig for direkte økonomisk tap eller skade som har skjedd ved forsett eller grov uaktsomhet fra selskapets ledelse. Noe ansvar for indirekte tap eller fravær av fremtidige lånemuligheter gjelder ikke.

Ansvaret gjelder uansett ikke for skader som skyldes force majeure lignende forhold som krig, streik, blokader, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter.

 

Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS er ikke ansvarlig i noen omstendigheter for følgeskader.

§ 4 Ansvar for vurdering av egen økonomi

Før du inngår en låneavtale, er det viktig at du vurderer din økonomiske situasjon nøye, og har oversikt over alle dine inntekter og utgifter, for å forsikre deg om at din økonomi kan bære låneopptaket.  Du har selv et personlig ansvar for å gjøre en slik grundig vurdering av egen låneevne.

§ 5 Uavhengighet

Vi gjør oppmerksom på at Leadspartner AS, Leads AS og Leads Nordic AS , mottar provisjon fra våre partnere på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet via våre nettsider.